A zajártalmakról röviden

Elengedhetetlen, hogy minden munkáltató mérlegelje a munkahelyi zajból eredő kockázatokat, annak tudatában, hogy a felelősség kizárólag a munkáltatókat terheli (függetlenül attól, hogy milyen kicsi a vállalat, milyen kevés munkavállalót foglalkoztat vagy melyik foglalkoztatási ágazatban), amennyiben védeniük kell munkavállalóikat a zajexpozíció okozta kockázatokkal szemben azon a munkahelyen, ahol a zaj fennáll, illetve ahol a tevékenység során zaj keletkezik.

Az expozíciós határértékek alkalmazása esetén a munkavállaló tényleges expozíciójának meghatározásakor figyelembe kell venni a munkavállaló által viselt egyéni hallásvédők zajcsökkentő hatását.

A munkavállalók tájékoztatása, oktatása, konzultáció a munkavállalókkal és a munkavállalók részvétele

A zaj jellegére vonatkozóan

• A hozott intézkedésekre vonatkozóan
• Az expozíciós határértékekre és a beavatkozási határértékekre vonatkozóan
• A kockázatelemzés eredményeire vonatkozóan
• A hallásvédők megfelelő használatára vonatkozóan
• Az egészségügyi ellenőrzés feltételeire vonatkozóan
• A hallásvédők stb. kiválasztására vonatkozóan

Miért kell csökkenteni a zajexpoziciót?

Még a jogszabályi szempontok figyelembevétele nélkül is nyilvánvalónak tűnik, hogy meg kell próbálni megszüntetni a zajból eredő kockázatokat, éppúgy, mint minden más, az egészséget veszélyeztető kockázatot, különösen azóta, hogy a zaj által okozott siketség az egyik legelterjedtebb foglalkozási megbetegedés Európában.

„zajexpozíció visszafordíthatatlan károkat okoz az emberi szervezetben˝
Share