Egyéni védőeszközök

Egyéni védőeszközök: minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart
magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő
kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse.

A munkavállaló a védőeszközt a munka megkezdése előtt minden alkalommal köteles
ellenőrizni, és jelenteni a munkaadónak, ha a védőeszköz meghibásodik, vagy szerinte a
megfelelő védelemre alkalmatlan. A munkavállaló csak a munkáltató külön engedélyével
viheti el a munkaterületről a védőeszközt.

– Ellenőrzés: a munkáltató feladata, hogy rendszeresen és igazolható módon
ellenőrizze az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatát a munkavégzésnél.

– Tárolás, csere, tisztítás, karbantartás: amennyiben megállapítható, hogy a
munkavédelmi eszköz védelmi képességét elvesztette, a védőeszköz tovább nem
használható. A munkáltatónak az egyéni védőeszközök cseréjéről gondoskodnia kell,
ha lejárt az élettartama, vagy nem felelt meg az időszakos felülvizsgálaton, vagy
bármilyen más okból alkalmatlan az adott kockázat elleni védelemre, ki kell vonni a
forgalomból és új megbízható eszközre kell cserélni.

– Az elhasznált védőeszközt veszélyes hulladékként kell kezelni.

A Munka törvénykönyve az egyéni védőeszközök működésképtelenségét (alkalmatlanságát), illetve hiányát a munkavállaló életét, egészségét vagy testi épségét érintő közvetlen és súlyos veszélyeztetésnek minősíti. Ez az előírás olyan helyzetet nevesít, amely fennállásakor a munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést

„A biztonság életet menthet˝˝

Share

Comments (No Responses )

No comments yet.

Vélemény, hozzászólás?