Ergonómia

Az ergonómia az ember és munkakörnyezete kölcsönhatásának tudományos tanulmányozása.
A munkakörnyezet nem csupán a dolgozót körülvevő fizikai környezeti tényezőket jelenti, hanem a munkavégzés során használt eszközöket, anyagokat, továbbá a munkamódszert, a munka szervezetét, akár egyéni, akár csoporton belül végzett munkáról van szó. Mindezek kapcsolatban vannak magával az emberrel: a képességeivel, a lehetőségeivel és a korlátaival.

Az ergonómia három alapelve:

• Illesszük a feladatot és a munkahelyet a felhasználóhoz!
• Tervezzünk a felhasználói adottságok meghatározott tartományának figyelembe vételével!
• Vegyük figyelembe az átlagostól eltérő adottságokat, igényeket is!

A munkahelyi ergonómia a munkahelyek ergonomikus kialakítására fókuszál, amely csökkenti a munkavégzés közben megélt kényelmetlenségeket, és ennek révén fokozza a munkahatékonyságot. Fontos elemei e tevékenységnek a munkahelyi környezet megfelelő kialakítása, a munkaeszközök testhezálló kialakítása és a munkafolyamatok emberi léptékű szervezése, beleértve a munkalélektan szempontjait is.

„Az ergonómia fogalom jelentése a „munkafolyamatokkal, illetve ezeknek az ember számára gazdaságos és a legkisebb erőkifejtést igénylő kialakításával foglalkozó tudomány”

Share