Egyéni védőeszközök

Egyéni védőeszköznek nevezünk minden olyan eszközt, készüléket, berendezést, és annak kiegészítőit, amelynek az a feladata, hogy a viselő személy egészségét megóvja a munkavégzés során, a biztonságát veszélyeztető kockázatokat lecsökkentse, és az ártalmas hatások fellépését megakadályozza. Vagyis a munkavégzésből eredő kockázatokat, az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse.

Az egyéni védőeszközök juttatásának alapelveit a Munkavédelmi törvény határozza meg. Ennek lényege, hogy minden olyan megoldást előnyben kell részesíteni, amely több személy egyidejű védelmét biztosítja. Az adott egyéni védőeszközzel, az indokolt lehető legmagasabb védelmi szintet kell megvalósítani, amelyhez ismerni kell a rendeltetésszerű használat korlátait. Az egyéni védőeszköz juttatása a munkáltatói kötelezettségek sorában nem elkülönülten jelenik meg, hanem az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése részeként. Nagyon lényeges, hogy az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét írásban rögzíteni kell.

Legfontosabb tudnivalók az egyéni védőeszközökről:

  • biztosítása és használata kötelező (hiányában a munkavállaló megtagadhatja a munkát, illetve ha a munkavállaló nem használja, el kell tiltani a munkavégzéstől és szankció léptethetők életbe);
  • írásban kell rögzíteni a juttatás rendjét, (a foglalkozás-egészségügyi orvos bevonása szükséges) átvételét a munkavállaló aláírásával igazolja;
  • használatát oktatni, gyakoroltatni kell, ezek megtörténtét a munkavállaló aláírásával igazolja;
  • csak azok a védőeszközök megfelelőek, amelyek rendelkeznek EK típus tanusítvánnyal, vagy az EK megfelelőségi nyilatkozattal;
  • a védőeszközt a munkahelyről tilos elvinni, (kivéve írásbeli, külön engedéllyel);
  • amennyiben a munkavállaló szándékosan vagy gondatlanul kárt okozott a védőeszközben, kártérítésre kötelezhető;
  • ha elvesztette védelmi képességét, selejtezni kell;
  • vannak védőeszközök, amelyeket időszakonként felül kell vizsgáltatni;
  • ha a védőeszköz a munkavállalót veszélyeztette vagy munkabaleset okozott, soron kívül felül kell vizsgáltatni;
  • a juttatási rend elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.