Gépek üzembe helyezése

A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot követően a veszélyes munkaeszköz, technológia üzemeltetését a munkáltatónak írásban kell elrendelnie. A veszélyes gépek listáját az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1. számú melléklete szabályozza.
A veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítása, áttelepítése esetén is munkabiztonsági felülvizsgálatot kell tartani, valamint legalább 5 évente biztonsági felülvizsgálatnak kell alá vetni.

A gépekhez szükséges dokumentációk:
    • Használati, kezelési és karbantartási utasítás (a dolgozó által értett nyelven);
    • EK Megfelelőségi nyilatkozat;
    • Munkavédelmi szempontú felülvizsgálat jegyzőkönyve;
    • Használatot elrendelő munkáltatói nyilatkozat;
    • A gép kezeléséről szóló oktatás jegyzőkönyvek;
    • Villamos berendezés esetén érintésvédelmi megfelelőséget igazoló jegyzőkönyv.