Kockázati osztályba sorolás

Mikor használjuk?


A létesítési tűzvédelmi követelményeket több jellemző befolyásolta a múltban és befolyásolja az új OTSZ szerint is. Március
5-éig a tűzveszélyességi osztály és a tűzállósági fokozat képezték
a fő kiindulási alapot. A tűzveszélyességi osztály a használati szabályoknál is hangsúlyos szerepet kapott. A kockázati osztályba
sorolást ettől eltérően csak a létesítéssel összefüggő követelmények megállapítása céljából használjuk. Ebből következik, hogy
mely esetekben kell elvégezni a besorolást:

 1. új épületek létesítése, tervezése esetén,
 2. meglévő épületet érintő átalakítás esetén, függetlenül attól,
  hogy az átalakítás építési engedélyköteles-e vagy sem,
 3. meglévő épület esetén építési tevékenységgel járó átalakítás
  nélküli esetben akkor, ha valamilyen létesítési követelmény teljesülését vizsgálni kell.
  A harmadik esetre példaként említhető:
  ▪ szomszéd épület létesítésénél a tűztávolság mértékének
  megállapítása,
  ▪ az épület használatában bekövetkező változás, amely
  az épületben tartózkodók szokásos létszámához képest
  megnövelt létszámot eredményez (pl. egy rendezvény
  tartása), és emiatt a változással járó tűzvédelmi feltételek
  megvalósulását – jelen esetben a kiüríthetőséget – meg
  kell vizsgálni.