Környezetvédelmi átvilágítás

Kármentesítés

Környezeti állapotfelmérések, részletes tényfeltárások műszaki beavatkozások (talaj, talajvíztisztítás) végzünk.

Monitoring rendszerek tervezése, kiépítése, üzemeltetése. 
Komplex megoldások a kármentesítés területén. Szaktanácsadás.

A SafetyClass Kft. hatékony megoldást kínál a talajba, talajvízbe került különböző szennyezések felszámolására, kármentesítésére, pl.: ásványi olajok, szerves oldószerek, vegyipari hulladékok, mezőgazdasági hulladékok.

Tényfeltárások tervezését, kivitelezését, és dokumentálását végezzük.

Felszíni és felszín alatti vizek megfigyelésére figyelő kutakat tervezünk, monitoring rendszer kialakítását vállaljuk. Megfigyelő kutak időszakos mintavételét elvégezzük, jelentést készítünk a megbízó és a hatóságok részére.

Cégünk a kármentesítési koncepcióját a tevékenységekre vonatkozó hatályos jogszabályok – 219/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről és a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a határértékekről – előírásainak maximális figyelembevételével alakította ki.