Munkavédelmi oktatás

Mikor szükséges munkavédelmi oktatást tartani ?

  • a munkavállaló munkába állásakor;
  • munkahely vagy munkakör megváltozása esetében;
  • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor;
  • új technológia bevezetésekor;
  • 6 hónapnál tovább volt távol a munkavállaló;
  • ha baleset következett be;
  • éves ismétlődő munkavédelmi oktatás.

Milyen gyakorisággal kell munkavédelmi oktatást tartani ?

Javasolt valamennyi fizikai munkakörű dolgozót tényleges oktatásban részesíteni legalább évente. A nem fizikai munkakörben dolgozók (és termelésirányításban közvetlenül részt nem vevők) esetében a korábbi előírásoknak megfelelő forma is alkalmazható, azaz az oktatási tananyag elsajátításáról írásban nyilatkoznak.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként (a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve ) meg kell ismételni. Ez azt jelenti, hogy az oktatást semmiképpen nem lehet a dolgozóra terhelni (sem a magánideje csökkentésével, sem más anyagi hátrányt okozva). Az oktatás gyakorisága függ a munkakörtől, azaz a végzett tevékenység veszélyességétől.

Milyen típusai vannak a munkavédelmi oktatásnak ?

Teljeskörű előzetes munkavédelmi oktatásban kell részesíteni minden “új belépőt”, azaz munkába álláskor valamennyi munkavállalót. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az „első munkahelyes” dolgozókra, a rövid szakmai gyakorlattal rendelkezőkre, a diák munkát végzőkre, a társadalmi munkásokra, közmunkát, alkalmi munkát végzőkre.

Tematizált előzetes munkavédelmi oktatásban kell részesíteni azokat a munkavállalókat, akik új munkahelyre kerülnek, megváltozik a munkakörük, valamint a munkakörülmények változásakor, új technológia bevezetésekor, új munkaeszköz üzembe helyezésekor, a munkaeszköz átalakításakor az érintett munkavállalókat.

Ismétlődő munkavédelmi oktatásban minden munkavállaló részesül, a munkáltató által meghatározott gyakorisággal.
Az ismétlődő oktatás célja a már megszerzett elméleti ismeretek felújítása és ha szükséges, a gyakorlati oktatás keretében elsajátítandó tudnivalók felelevenítése, továbbá az eltelt időszak értékelése (pl. balesetek, ellenőrzések, beszámolók tanulságai alapján).

Rendkívüli munkavédelmi oktatás célja, hogy az előírt ismétlődő oktatáson túlmenően lehetőséget biztosít tanulságos esetekhez kapcsolódóan egy súlyos baleset, rendkívüli esemény, üzemzavar, kvázi baleset megelőzési kérdéseinek, tanulságainak kielemzésére.

Az oktatások két részből tevődnek össze, elméleti és gyakorlati részből.