Tűzvédelmi Szabályzat

Ha a cég telephelyén öt főnél többen dolgoznak, törvényi előírás szerint sok esetben kötelező a tűzvédelmi szabályzat és a tűzriadó terv, melyet cégünk kedvező áron és szakszerűen, a törvényi előírásoknak megfelelően elkészít vállalkozása számára.

A tűzriadó terv végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni kell, és az eredményt írásban rögzíteni.

Szakmérnökeink, szakembereink elkészítik az iparágához és a napi munkafolyamataihoz illeszkedő dokumentációkat. 

Keressen bennünket elérhetőségeinken és egy díjmentes konzultáció keretében, részletesen, közérthetően elmagyarázzuk a vállalkozásával kapcsolatos tűzvédelmi szabályozásokat, kötelezettségeket.

A személyes, ingyenes felméréssel pontosan arra tudunk árajánlatot adni, amire önnek szüksége van, felesleges sallangok és költségektől mentesen.

MIT TARTALMAZ A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT?  • tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai, kötelezettségei
  • a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, finanszírozására vonatkozó szabályok
  • a létesítmény(ek), építmények, tűzszakaszok, a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolása és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások
  • tűzriadó terv
  • a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások
  • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolása
  • a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények
  • munkavállalók tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai
  • a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképesség
  • a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat