Veszélyes áru szállítási biztonság

Az ADR szállítmányozás

A XXI. század egyik leggyorsabban fejlődő iparága az elektromos ipar mellett kétség kívül a vegyipar. Legyen szó akár alapanyagokról, vagy késztermékekről, ezeket a termékeket tárolni és szállítani kell, nagy részük azonban potenciálisan veszélyeztethetik az emberi életet és környezetet. A veszélyes anyagok szállítása történhet földön, vízen, levegőben, ez azonban önmagában is egy veszélyes procedúra. A közúti veszélyesáru-szállítás ra vonatkozó nemzetközi előírás (ADR) éppen ezért folyamatosan követi a technológiai fejlesztéseket és szabályozza a szállítás módját. Jelenleg már kétévenként rendszeresen módosítják az ADR- t, a műszaki-technikai fejlődéshez, és a világszintű előírásokhoz való igazodás céljából.

Mint minden ágazatnak, így a logisztikának, fuvarozásnak is megvannak a maguk ágazati szabályzatai. A szállítási előírásoknak megfelelően azok az anyagok számítanak veszélyes rakománynak, melyek szállítását tiltja, vagy korlátozza a szállítmányozásra vonatkozó ágazati szabályzat. Amennyiben az adott jogszabály értelmében veszélyes áru szállítására kerül sor, akkor az ennek megfelelő szállítási előírások alapján kell kezelni az adott rakományt.

Azoknak az anyagoknak és tárgyaknak a szállítása esetén beszélünk veszélyes áru ról, amelyek tűz- és robbanásveszélyt, egészségkárosító hatást vagy környezetkárosító tulajdonságokat hordoznak, és fontos, hogy valamely közlekedési ágazat veszélyes áru szállítási szabályzata is ilyenként azonosít, mint például az ADR, vagy tengeri szállítmányozás során az IMDG kódex. A feladónak naprakésznek kell lennie a veszélyes anyagok osztályozását, a csomagolást, a jelölést, a címkézést és a dokumentációt érintő előírásokat illetően.

A veszélyes anyagoknak igen széles palettája van, kezdve a mérgező, maró anyagoktól, a tűz- és, robbanásveszélyes anyagokon át, a környezetkárosító anyagokig. A leggyakrabban szállított, a hétköznapok során is naponta alkalmazott veszélyes anyagok között találjuk példának okáért a rovarírtószereket, rozsdamarókat, akkumulátorokat, különböző tisztítószereket, gyógyszereket stb.

A veszélyes árukat a szabályzatokban leírt módon valamely UN-számhoz rendelik, egy ehhez kapcsolódó áruosztályba sorolják be, vagyis osztályozzák.